Det er både bankenes og låntakernes interesse at et opptak av forbrukslån er så lite risikabelt som mulig. I de tilfeller der låntakeren får problemer med å betale regningene, risikerer bankene et tap. For låntakerens del er risikoen stort sett forbundet med eventuelle økonomiske og rettslige problemer.

Økning i rentekostnadene

De fleste bankers forbrukslån har flytende renter. Dermed kan rentekostnadene bli høyere enn de var da du inngikk avtalen. Rentene settes likevel sjelden opp, med mindre utlånsrenta fra Norges Bank også øker. Samtidig kan også rentene bli lavere dersom styringsrenta settes ned. I dag er styringsrenta på et rekordlavt nivå, og sannsynligheten for at den stiger er derfor høyere enn for at den synker. Bankene er pålagte å opplyse om renteendringer i forveien. Ser du at økningen vil føre til at du kan få betalingsproblemer, bør du prøve å avslutte låneforholdet, enten gjennom raskere nedbetaling, eller gjennom refinansiering.

En renteøkning er således en risiko som i noen tilfeller kan føre til betalingsproblemer. Ta dette med i beregningen når du tar opp et forbrukslån. Du bør ha rom for å klare avdragene, også om rentene stiger. Det blir ekstra viktig å foreta denne vurderingen dersom man har flere lån å betjene, eller den totale lånesummen er høy.

Du kan forsikre lånet mot inntektstap

De fleste lån, unntatt studielån, kan bli problematiske om du mister inntektsevnen. For studielånenes del er det enkelt å få både rentefritak og betalingsutsettelse, men andre lån er det verre med. Blir du ufrivillig arbeidsledig, langvarig syk, arbeidsufør eller lignende, og dermed ikke klarer å betale avdragene på et forbruks lån, kan du få et stort problem. En løsning er å tegne forsikring for slike tilfeller, noe som tilbys av mange banker som har lån uten sikkerhet. Forsikringen koster noen kroner per måned, alt ettersom hvor stort lånet er, men sjelden så mye at det er uholdbart. For eksempel er betalingsforsikringen hos Bank Norwegian på 5,9% av det månedlige terminbeløpet. Er terminbeløpet da 2 000 kroner, blir forsikringen på 118 kroner per måned.

Mislighold kan bli veldig dyrt

Selv om du skulle få gode renter på forbrukslånet, er denne låneformen dyrere enn de fleste andre, og spesielt sammenlignet med lån som krever at låntakeren stiller med sikkerhet. Hvis du da misligholder lånet, kommer det vanligvis en ekstra rentebelastning på toppen. I tillegg vil du ganske raskt kunne havne i en inkassosak. Du får selvsagt mer enn nok påminnelser, men betaler du ikke avdragene slik avtalt, ender det nesten alltid i rettslig inndrivelse. Den biten er dyr og kan bli tungvint å håndtere økonomisk.

Forsinkelsesrenter er imidlertid ikke alltid et problem når det gjelder forbrukslån. De fastlagte satsene for forsinkelsesrenter er nemlig på 8,75% per i dag, og dermed lavere enn de fleste renter på forbrukslån. Er den opprinnelig avtalte renten høyere enn 8,75%, skal de avtalte rentene gjelde også når lånet er misligholdt. Således er det de rettslige gebyrene og salærene som blir merkostnaden. De er imidlertid ikke til å kimse av, og samlet sett blir de fleste misligholdte lån temmelig dyre til slutt.

Betalingsanmerkninger ved mislighold

I tillegg til at mislighold er dyrt, risikerer man å ende opp med betalingsanmerkning dersom gjelden ikke gjøres opp raskt nok. Betalingsanmerkninger er totalt hemmende dersom man ønsker å ta opp lån eller kreditter. Har du en anmerkning, selv for et relativt uskyldig forhold og et lite beløp, vil du neppe få for eksempel boliglån, uansett hvor mye du kan stille med i egenkapital. Gjelden som er tilknyttet må alltid gjøres opp først.

En betalingsanmerkning vil også være hemmende for andre tjenester som har et kredittelement. Du vil blant annet kunne få problemer med å tegne mobilabonnement dersom du har en betalingsanmerkning. Det er også visse situasjoner der arbeidsgivere kredittvurderer arbeidssøkere, og en anmerkning vil ofte kunne føre til at man ikke tilbys stillingen. Dette dreier seg fortrinnsvis om stillinger som innebærer et visst ansvar, og der håndtering av penger inngår i arbeidsoppgavene.

Reduser risikoen med færre lånebyrder

Har du stabil inntekt og ikke låner for mye, er det liten eller ingen risiko å låne penger. Men, det er selvsagt heller ikke lønnsomt å ta opp et lån som koster renter og gebyrer. Lån til forbruk bør derfor ikke misbrukes, både av økonomiske hensyn, og i forhold til risikoen for mer alvorlige gjeldsproblemer.

Personer som har flere lån eller gjeld til kredittkort, bør vurdere å samle dette i ett større og rimeligere lån. Refinansiering vil nesten alltid lønne seg i slike tilfeller, både fordi man ofte får lavere renter, og fordi man reduserer antallet gebyrer. I tillegg er det et psykologisk aspekt ved det hele. Betaler man på mange lån og kreditter hver måned, er det enklere å utsette eller glemme et eller flere av disse. Samles alt i ett lån, vil risikoen for å glemme eller utsette regningen være betydelig redusert, og dermed også risikoen for mislighold.

Kilde: Noe av informasjonen er hentet fra billigeforbrukslån.no