Et lån uten sikkerhet kan benyttes til å gjøre opp annen gjeld.

Regninger og avdrag på lån som ikke betales i tide, vil ende i inkassokrav. Selve kravet er ingen skandale i seg selv, så lenge skyldnere får gjort opp snarlig. Problemene kommer dersom gjelden ikke gjøres opp raskt nok. Over tid vil inkassosalær, forsinkelsesrenter og purregebyrer føre til økt gjeld. Løses ikke problemet, ender gjelden ofte opp betalingsanmerkninger og ofte langvarige gjeldskriser. Refinansiering med forbrukslån er en effektiv måte å unngå dette på.

Konsekvensene av inkasso

Et krav som er gått til inkasso gjør at kreditor, eller det selskapet som kreditor bruker til å inndrive gjelden (inkassoselskap), har rett til å kreve inkassosalær fra skyldneren. Inkassosatsene reguleres av inkassoloven og inkassoforskriftene, med ulike nivåer i forhold til hvor stor gjeld det er som innkreves. Jo større gjelden er, desto større blir salæret (multipliseres med inkassosatsen inntil 8 ganger for krav over 250 000 kroner). For tiden er inkassosatsen fastsatt til 670 kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter. Rentesatsen er for tiden 8,75% per år, noe som er uvesentlig dersom gjelden er et lån eller en kreditt med høyere renter enn dette. Er kravet for eksempel fra et kredittkort med 25% rente, er det de 25 prosentene som gjelder. Er kravet derimot for kjøp av en vare uten renter, vil de 8,75 prosentene legges til.

Inkassokrav som ikke blir betalt innen betalingsoppfordringen utløper, vil ende i ytterligere rettslige skritt. Inkassoselskapene sender inn forliksklager og vinner alltid frem med kravene, så lenge disse er reelle. En måned etter at forliksklage er tatt ut, kan inkassoselskapet registrere skyldneren med en betalingsanmerkning. Disse anmerkningene er synlige for alle som tilbyr kreditter, lån eller produkter med et kredittellement, og vil hindre skyldneren i å få innvilget lånesøknader, mobilabonnement og annet. Anmerkningene slettes normalt ikke før gjelden er oppgjort.

Refinansiering av inkassogjeld

Har skyldneren for eksempel flere kreditter og smålån, der et eller flere er gått til inkasso, er det vanlig å samle gjelden i et større lån. Det nye lånet brukes til å innfri enten alle gjeldspostene, eller den delen som er gått til inkasso. Fordelene ved å samle gjelden er flere. Den problematiske gjelden blir innfridd, og skyldneren unngår dermed økte kostnader fra rettslig inndrivelse, og eventuelt en betalingsanmerkning. Samles flere gjeldsposter, blir det også betydelig mer oversikt over økonomien og gjelden. Man betaler en enkelt regning i stedet for flere. I tillegg kommer det normalt en besparelse i form av færre gebyrer og kanskje bedre rentebetingelser.

Å bruke et forbrukslån til slik finansiering er normalt et rimelig alternativ, selv om det beste er å bake gjelden inn i et boliglån (eller annet lån med lavere renter). Imidlertid er det mange som ikke eier bolig, og derav ikke kan stille med sikkerhet for et lån til refinansiering.

Betal før det går for langt

Selv om dyr gjeld eller andre problematiske regninger ikke har endt i inkasso enda, kan det lønne seg å vurdere refinansiering allerede nå. Dette gjelder spesielt kredittgjeld, der de årlige effektive rentene ofte er opp mot 30%. Ved å samle gjelden i et billigere lån, unngår man å havne i en situasjon der det blir vanskelig å betjene den dyreste gjelden. For personer som er redd for å havne i en gjeldsknipe, er det en dobbel besparelse å hente her. Et nytt lån som brukes til å innfri dyrere gjeld, gir besparelser både på de totale månedlige utgiftene, i tillegg til det potensielle tapet som ligger i eventuelle inkassosaker.

Banker med store forbrukslån til refinansiering

Hvis behovet for lån til refinansiering er på inntil 500 000 kroner, finnes det rundt 6-7 banker som tilbyr usikrede lån i denne størrelsesordenen. En av disse bankene, Bank Norwegian, satte faktisk nylig opp lånegrensen til 600 000 kroner. Større lån enn dette er imidlertid så godt som umulig å få uten at man stiller med sikkerhet. Bankene vi da snakker om er, foruten nevnte Bank Norwegian, OPP Finans, MonoBank, Instabank, yA Bank og Nordax Finans. Samtlige opererer med rentebetingelser som fastsettes individuelt, og alle utbetaler forbrukslån til refinansiering svært raskt.

For forbrukslån til refinansiering av inkassokrav på lavere summer, kan man også søke til Santander Consumer Bank (inntil 350 000 kroner), DNB, Thorn og flere andre. Generelt er det slik at store lån er rimeligere når det gjelder rentene, og vi anbefaler derfor innhenting av tilbud også fra de bankene som først ble nevnt, selv om den ønskede lånesummen skulle være lav.

Inkassolån om du har betalingsanmerkning

Om inkassosaken har gått så langt at du allerede er registrert med betalingsanmerkning, finnes det banker som yter forbrukslån til refinansiering av slike tilfeller. Her stilles det imidlertid krav til at låntakeren kan stille med sikkerhet i form av fast eiendom. Det normale er din egen bolig, men fritidseiendom (hytte) kan også vurderes så lenge den er lett omsettelig. Bankene som har lån for de med betalingsanmerkninger er ikke så mange. De to mest kjente er Bank2 og BlueStep. Man kan også søke via lånemeglere som MyCredit og Tjenestetorget, og dermed få flere tilbud basert på kun en søknad.

Har man ikke bolig eller annen eiendom til sikkerhetsstillelse, vil bankene kunne vurdere å låne ut dersom noen stiller som kausjonist. Dette innebærer at kausjonisten stiller med sikkerheten i form av et eller annet formuesobjekt. Misligholdes et lån med kausjonist, vil dette kunne medføre et betydelig tap for kausjonisten, da bankene kan fremtvinge salg av pantesikkerheten. Derfor anbefales det at man tenker seg nøye om før man ber noen være kausjonist.